Vores nye naboer

Der bliver bygget på livet løs på Københavns Kommunes grund i Nansensgade 57 – lige ved siden af Sticks’n’Sushi. Her er kommunen i samarbejde med Socialforvaltningen ved at etablere et opgangsfællesskab. Det skal huse kvarterets nye naboer, som er mellem 18 og 65 år og sindslidende. Og så er den måske ikke så meget længere.

Københavns socialforvaltnings veje er sjældent helt ligetil. Knap en måned efter at vi på redaktionen henvendte os første gang, lykkes det imidlertid at finde alfarvejen frem til labyrintens centrum. Hun hedder Anne Nygaard, er konsulent i Borgercenter Voksne under Socialforvaltningen og vil gerne svare på vores spørgsmål om de kommende beboere i opgangsfællesskabet:

”Det er selvkørende borgere, som kommer fra lignende boligformer og derudover er vurderet på baggrund af deres behov for støtte. Et krav for at man kan få sin egen bolig i opgangsfællesskabet er nemlig, at man skal modtage bostøtte. Det kan indebære hjælp til madlavning og indkøb, men også mere overordnet at få struktur i hverdagen, f.eks. i form af at åbne breve, overholde aftaler med offentlige myndigheder og den slags.”

Derudover mener Anne Nygaard ikke, at man skal gøre så meget mere ud af, hvem målgruppen er. Det gør man jo heller ikke med andre nytilflyttere i Nansensgade. I bund og grund handler det om, at man skal fungere i nabolaget, uanset om man bor i nummer 57 eller 85.

Hvorfor lige her?

”Københavns kommune ejede jo grunden i forvejen, og i en by som København gælder det om at udnytte kapaciteten”, siger Anne Nygaard som svar på spørgsmålet om baggrunden for byggeriet, og ”så passer den lille grund størrelsesmæssigt godt til at huse et opgangsfællesskab.”

At det er en lille grund at bygge på bekræfter arkitekten, Kenneth Helmer (Christensen & Co Arkitekter), konstruktør og byggeleder på projektet. Han fortæller, at det var en sjov udfordring at tegne et hus til så lille et frimærke midt i det eftertragtede København K. Men det giver også nogle pladsmæssige udfordringer, når man kun har omkring 9 X 9 kvadratmeter at råde over. Derfor er bygningens karnapper og franske altaner ikke kun pynt, men med til at give de kommende beboere nogle vigtige ekstra kvadratmeter og ikke mindst et større lysindfald.

Hvorfor ser huset sådan ud?

”Som altid med vores projekter har vi med byggeriet i Nansensgade 57 en intention om at indtegne os der, hvor vi er”, udtaler Kenneth Helmer.  ”Det, synes vi, er lykkes, både hvad angår bygningens horisontale og vertikale linjer. Nu bliver det lidt teknisk, men med bygningens tagterrasse møder vi de højdespring, der fremkommer mellem de to nabobebyggelser, og dermed er højden i plan. Derudover indskriver karnapperne sig fint i det vandrette gadebillede.  Og så synes vi også, at det passer godt ind mellem kvarterets gamle huse med deres gesimser og anden udsmykning, at den nye bygning ikke bare har en plan, kønsløs facade”.

Til sidst vil arkitekten også gerne nævne, at netop karnapperne er blevet tegnet om flere gange af hensyn til naboerne. Resultatet er, at de har en mindre dybde end oprindeligt planlagt og derfor ikke vil give indbliksgéner. På trods af disse og andre justeringerne undervejs i processen er Kenneth Helmer dog stadigvæk meget stolt af det færdige resultat.

Byggeriet forventes ifølge Socialforvaltningen at stå klar omkring marts 2018.

Hvad ved dine naboer om byggeriet, og hvad synes de om det? Læs voxpoppen om Nansensgade 57.

Tekst og foto: R. P. A.