Nansensgade er en af Københavns mest forurenede gader

Det har Københavns Kommune i samarbejde med Google slået fast. Det hørte Bo Larsen en dag i radioen. Og det gjorde ham sgu’ lidt sur. ”Der må gøres noget”, tænkte han. Som sagt, så gjort.

Vi er i mødelokale 1 i Kulturhuset Indre By, 18. december 2019: Bo Larsen fortæller: ”Det begyndte med, at jeg hørte den noget forstemmende nyhed i radioen. Sidenhen dukkede samme konklusion op i Berlingske i en artikel med overskriften: ”Åndenød i Nansensgade.” Først blev jeg ked af det. Men det slog mig også, at det kan da ikke være rigtigt.” Efterfølgende henvendte den lokale ildsjæl sig flere gange til kommunen. Svaret var imidlertid ikke opløftende: Det havde de ikke tænkt sig at gøre noget særligt ved. Hvilket ansporede Bo til i stedet at tage fat i Indre By Lokaludvalg. Han og formanden, Bent Lohmann, blev hurtigt enige om, at Nansensgade er en gade fyldt med ressourcestærke folk. Så hvis kommunen ikke har tænkt sig at gøre noget, må de lokale beboere gå først. Og så indkaldte de i samråd til dagens borgermøde.

Bent Lohmann supplerer: ”Bo og jeg har forskellige forslag, bl.a. til hvordan man kan reducere den gennemkørende trafik og dermed mindske lutforureningen. Men indkaldelsen i dag handler i ligeså høj grad om at høre jeres erfaringer. Hvordan oplever I trafikken og forureningen i gaden? Vi kommer altså ikke med løsninger, men for at starte en debat og høre jer: Hvad kan vi gøre?”

Der er hurtigt mange hænder i luften fra de omkring 25 fremmødte mødedeltagere. En af dem mener, at vi ikke skal finde os i alle mulige dårligdomme pga. store diesellastbiler, der lukker alt muligt farligt brændstof ud. Andre peger på udfordringen med manglende parkeringspladser, der medfører en nonstop cirkulation af biler. Et reelt problem, tilføjer Bent Lohmann, da der kun er 620 p-pladser i kvarteret, men 690 p-licenser. Regnestykket går altså ikke op og vil ikke blive bedre af at afspærre dele af gaden for trafik, som det også foreslås. De færre parkeringspladser, det medfører, vil måske endda øge antallet af cirkulerende biler og dermed støjen og forureningen?

Atter andre bud går på at anlægge gadebump for at sænke kørselshastigheden, plante flere buske og træer i kasser, forbyde lastbiler over en vis størrelse – eller hvad med at opfordre delebilsordningen Lets Go, som holder til i Nørre Farimagsgade, til et samarbejde? Løsningsforlagene er mange. Det samme gælder tilsyneladende de trafikale lovovertrædelser, der begås i gaden, ikke mindst hvad angår biler i fuld fart mod ensretningen. Der er enighed om, at især området fra pizza-hjørnet til Vendersgade er ’det vilde vesten’: Samtlige trafikale forseelser, du kan forestille dig, bliver begået der, lyder det samstemmende fra flere øjenvidner. Det skaber et utrygt miljø, ikke mindst for børnene, bl.a. nede fra Børnehuset.

Men hvad skal vi gøre? En fyldig røst fylder rummet: ”Vi skal i hvert fald ikke lade os kue”. Der er således enighed om ikke at slå sig til tåls med kommunes hensigtserklæring om generelt at ville sænke luftforureningen i hele København. For selvom problemet ikke kun er lokalt, men gælder for store dele af København, ”kunne vi jo gå først og være en forsøgsordningsgade”, som det foreslås i et af dagens sidste entusiastiske indlæg. Efter dagens møde at dømme er der tilsyneladende både stor idérigdom og vilje til at gøre noget ved udfordringerne i Nansensgadeområdet, både i forhold til forureningen, den gennemkørende trafik og parkeringsforholdene.

Som sidste punkt på dagsordenen nedsættes en arbejdsgruppe, der skal være tovholder på næste skridt. Vil du være blandt disse lokale pionerer, så smid en mail til Jeppe Lefoli Ernst fra Indre By Lokaludvalg på G48L@kk.dk.

FAKTA OM GOOGLE-UNDERSØGELSEN:

For et år siden startede København og Google Air-View-projektet, og siden har en Google-bil med avanceret måleudstyr kørt gennem Københavns gader og målt luftkvaliteten.

Google-bilen har nu kørt og målt alle gader i Københavns Kommune mindst tre gange, og nogle gader er blevet målt op til 30 gange. De foreløbige resultater viser allerede et mønster i København: Der er et markant højere niveau af ultrafine partikler på de mest trafikerede veje og i den indre bydel.

Ultrafine luftpartikler anses for at være de mest skadelige partikler for helbredet og stammer særligt fra forbrænding og udstødning fra dieselmotorer. Projektet giver for første gang mulighed for at måle denne type partikler, som ikke er blevet kortlagt før.

Google-bilen vil fortsat køre i Københavns gader og måle luftkvaliteten indtil marts 2020.

Kilder: Altinget.dk og Lungeforeningen.

 

Læs også resonansens tidligere interview med Bent Lohmann i artiklen ”Kaos på kørebanen”.

Bo Larsen var i sin tid medstifter af Nansensgade Avis. Hvad skete der egentlig med den? Følg linket.

 

Tekst og illustration: R. P. A.