Når specialet driller derhjemme, virker Tankestreg

I kælderen i Turesensgade nr. 10 ligger specialekontoret Tankestreg. Som cirka blev etableret omkring 2009. Før da lå der vistnok en cykelsmed. Dog har der helt sikkert været vandskade for år tilbage, for man kan se, hvor det gamle trægulv gik op til på væggen i Tankestregs lille køkken.

Nu går de specialeskrivende på det rå betongulv i køkkenet, det er fodkoldt, men snart er der med stor sikkerhed skrevet 100 specialer, og der er helt sikkert også et varmt sammenhold blandt de ni studerende, som holder til i kælderen. Det er den nuværende formand, Thomas Nyrup, nemlig garant for. Han har opdateret Tankestregs hjemmeside, og sørget for en ny facebook-side, da de løbende søger nye specialeskrivende til stedet. Når Thomas bliver færdig i februar, må en anden overtage formandsstolen. Hvem det bliver ved ingen endnu – vistnok.

Navn: Thomas Nyrup, formand
Bopæl: Amager – men min søster bor i Turesensgade, så jeg kender området.
Uddannelse: Snart cand.it., IT-universitetet i København
Speciale: Ændringer i arbejdsgangen som følge af sundhedsplatformen. En sætning, som går igen, blandt alle jeg har interviewet i forbindelse med mit speciale er; (intentionerne var gode,) men virkeligheden er en anden. Måske bliver det overskriften på mit speciale.
Job i fremtiden: It-infrastruktur og it-forandringsprocesser i større virksomheder. Dog ikke, hvis det har noget med sundhedsplatformen at gøre.

Navn: Cecilia
Bopæl: Vanløse
Uddannelse: Pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet
Speciale (stadig på idéstadiet): Generation Y’s forventning til ledelsesformer i den offentlige sektor. Jeg vil undersøge pædagogstuderenes forventninger til kompetenceudvikling. Det er min antagelse, at de ikke ønsker at blive på en arbejdsplads, med mindre de er i konstant udvikling. (Red.; generation Y er født mellem 1984-1990).
Job i fremtiden: Kompetenceudvikling, HR og trivsel på arbejdspladsen.

Navn: Frederik
Bopæl: Vesterbro
Uddannelse: International sikkerhed og folkeret, Syddansk Universitet
Speciale: Cyberkrigsførsel og manglende lovgivning omkring samme. Jeg synes det er et interessant spørgsmål, om reglerne vedrørende cyberkrigsførsel skal sidestilles med almindelig krigsførsel?
Job i fremtiden: Allerhelst efterretningsarbejde. Ellers anti-hvidvask og antiterror-finansiering i banksektoren. Det har jeg en ven, der arbejder med.

Tekst & foto: O. M. B. 

Tilbage til resonansens forside