“Hvis Think.dk ikke var der, ville der ikke være noget kultur i denne tid”

Kulturhuset Indre By er hårdt ramt af Corona-aflysninger. Men samarbejdet med Think.dk gør, at de stadig har kulturelle arrangementer på programmet, til trods for den hårde tid. Bedre end ingenting, mener Sara Bech Jakobsen, Kulturleder i DIT:KBH.

“Under Coronaen stødte vi på Think.dk og Depot CPH,” fortæller Sara Bech Jakobsen om de to samarbejdspartnere, som i øjeblikket dominerer Kulturhuset Indre By’s aktivitetskalender. ”Du kan jo selv prøve at tage ikke-testen”, opfordrer hun retorisk og forklarer herefter selv sin pointe: “Hvis de ikke var i huset, ville der ikke være noget kultur.”

Think.dk’s stærke tilstedeværelse begrunder hun med, at de er supergode til at planlægge frem i tiden. “Det vil være ærgerligt, hvis man ser ’Think’ som nogle, der fylder alt – hvis ikke de var der, ville der slet ikke være noget.”

Samtidig understreger Sara Bech Jakobsen, at Kulturhuset er andet end arrangementskalenderen: ”Lokale skoler og badmintonklubber fungerer godt. Men målet er at få flere med om bord, fordi vi oplever, at der er så mange mennesker og organisationer i København, der gerne vil skabe kultur og arrangementer”, siger hun.

Og så ligger det kulturlederen på sinde at redegøre for, hvordan de nye tiltag er blevet til på baggrund af en længerevarende forandringsproces.

Baggrunden

De nuværende visioner for Kulturhuset Indre By blev til på baggrund af en panelundersøgelse og et borgermøde i 2017. “Borgermødet mundede ud i tre tydelige fokusområder,” fortæller Sara Bech Jakobsen: “Kommunikation og synlighed i indre by, alternativ indretning og brug af lokalerne og pladsen foran huset, og hvordan man laver arrangementer i Kulturhuset.”

I april 2019 blev partnerskaber med bl.a. FRAK, Logik & Co., Rapolitics og Grennessminde godkendt for en to-årig prøveperiode. Og der blev iværksat flere bæredygtighedsinitiativer på foranledning af Kulturhusets leder, Åsmund Boye Kverneland. Bl.a. byttehjørnet og deledage – det sidste i samarbejde med Teknik- & Miljøforvaltningen. “Bæredygtighed i lokalt regi er et skridt på vejen til at tiltrække mere profileret kultur og tiltrække nye og anderledes aktiviteter, for Kulturhuset har sjældent haft fuld belægning,” forklarer Sara Bech Jakobsen. I dag er flere af samarbejdspartnerne sprunget fra, og andre står lidt standby for at bidrage til udviklingen.

Midt i en udviklingsproces

“Der er stadig meget ledig tid og en cafe, der ikke er oppe at køre,” medgiver Sara Bech Jakobsen. “Derfor efterspørger vi flere miljøer og netværk, der vil udvikle kulturhuset sammen som os.”

“Vi har haft drøftelser med Indre By Lokaludvalg om, hvordan huset skal bruges,” fortæller Sara Bech Jakobsen. “Bent Lohmann (formanden, red.) og jeg har talt om kulturhusets udvikling, og jeg mener, at vi vil det samme – skabe et attraktivt kulturhus). Jeg håber, vi finder en god, fælles vej. Fremtiden er, at vi drømmer om et levende kulturhus med cafe, fællesspisning, musik og aktiviteter. Med mere grønt omkring pladsen. Og vi skal nok finde de folk, som vi kan realisere det med.”

Kritikken

Indre By Lokaludvalg har rejst en række kritiske spørgsmål til Kulturhusets nye profil og samarbejdspartnere. I et referat fra Lokaludvalgets møde d. 10/9-20 kan man læse, at baggrunden og vilkårene for udlejningen til Think.dk og DepotCPH stilles til debat. Lokaludvalget undrer sig over, at de angiveligt ikke er blevet orienteret om udlejningsprocessen. ”Hvad er der sket med borgerdialogen?” ”Har Kultur og Fritidsforvaltningen har været inde over beslutningen?”, spørger de endvidere.

Ifølge Lokaludvalget kan Think.dk og DepotCPH’s aktiviteter ikke betragtes som lokalt forankrede. Dermed konkluderer de, at Indre By er uden et kommunalt kulturhus målrettet bydelens borgere. Desuden lægger de  op til, at hvis Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke formår at drive stedet på en præmis om, at dets primære målgruppe er borgere i Indre By, skal Kulturhuset bortforpagtes eller sælges.

Næste skridt er ifølge referatet, at formand Bent Lohmann på Lokaludvalgets vegne holder et møde med Kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Å), og Kultur- og fritidsforvaltningens administrerende direktør om bl.a. “gennemsigtighed i processen vedr. kulturhuset, økonomien i kulturhuset og om kulturhusets manglende samarbejde med de lokale.”

Resonansen følger udviklingen og arbejder videre på at afdække de forskellige perspektiver i sagen.

Tekst: O.M.B. & R.P.A.

Fotos: O.M.B. & privateje.

Tilbage til resonansens forside.