Grønnere byrum, større fremkommelighed og mere tryghed på Vendersgade

Cyklister, fodgængere og bilister kæmper om den trange plads i Vendersgade ved Torvehallerne. Det skaber tumult og et utrygt trafikmiljø. Løsningen er at gøre kørebanen smallere og fortovene bredere. Og så skal der sikres et bedre gennemstrøm for cyklisterne.

Københavns Kommune har igangsat en større ændring af byrummene på Vendersgade, Rømersgade og Linnésgade. Projektet er et led i kommunens ”Optimeringsplan – cykelby 2025”, der skal skabe bedre forhold for cyklisterne i København. Samtidig er visionen at styrke den grønne forbindelse mellem Ørstedsparken og Botanisk Have. Det skal ske ved at plante nye træer og etablere rekreative opholdssteder i de tre gader.

På et informationsmøde i maj 2018 præsenterede Teknik- og Miljøforvaltningen og arkitektfirmaet Gottlieb Paludan planerne for Vendersgade, Rømersgade og Linnésgade. Indre By lokaludvalg bakkede efterfølgende op om projektet, dog med en række bemærkninger. De foreslog blandt andet, at kommunen etablerer flere offentlige toiletter på Israels Plads, tilkøber ekstra parkeringspladser i parkeringsanlægget under Israels Plads for at kompensere for de reducerede parkeringsmuligheder, og at borgerne og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn tages med på råd omkring, hvilke typer træer, der skal stå i de tre gader.

Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg bekræfter, at projektet er endeligt vedtaget. Hvornår optimeringen går i gang er endnu uvist, men forhåbentligt i 2019:

“Det er lidt teknisk”, forklarer Bent Lohmann, da vi tilfældigt bumper ind i hinanden i Nansensgade: “Københavns Kommune kommer til at nå sit loft for anlægsarbejder her i 2018, og derfor er projektet indtil videre udsat til næste år. Så må vi bare håbe, at der fortsat er politisk opbakning til at gennemføre planerne til den tid.”

Fortsættelse følger, når resonansen har nyt i sagen.

 

Tekst og foto: R. P. A.

Følg linket, hvis du vil læse mere om planerne for Vendersgade, Rømersgade og Linnésgade.

 

Tilbage til resonansens forside.