Den røde tråd er bæredygtighed

Kultur- og Fritidsudvalget har sagt ja til, at Kulturhuset Indre By kan have øget fokus på bæredygtighed i samarbejde med eksterne partnere. Foreløbig i en to-årig testperiode. Derfor er der indledt et midlertidigt samarbejde med organisationerne Think.dk og Depot CPH, fortæller husets leder, Åsmund Boye Kverneland.

Kvindecirkler, Stopknappe-idelogi og fællesspisning (gerne med økologiske, vegetariske og/eller veganske retter) er på listen over kommende events i Kulturhuset Indre By. Nogle aktiviteter er velkendte, f.eks. brætspilsarrangementet PapJam Touchdown og Kettis salsa-danseskole. Andre klinger anderledes nyt af holisme, selvudfoldelse og Change The World-ideer.

“Vi har fået en godkendelse og retning udpeget fra politikerne om at udvikle kulturhuset med bæredygtighed som fokus”, begrunder Åsmund Boye Kverneland Kulturhusets seneste bemærkelsesværdige tiltag.

Således ansporet gik ledelsesteamet i dialog med deres netværk. I fællesskab lagde de hjernerne i blød for at tænke bredde ind i begrebet. For som Åsmund uddyber, handler bæredygtighed ikke kun om klimakamp. Det kan angå såvel arbejdsliv, recirkulering, upcycling, mentalt velvære, ligeværd som kompetenceudvikling.

Kulturteamet researchede og samlede input ind blandt forskellige organisationer og foreninger. Ligeledes opfordrede de husets brugere til at overveje, hvordan man kunne højne bæredygtighedskvaliteten i allerede eksisterende og mere traditionelle arrangementer.

Målet er at skabe en tydelig profil

Samarbejdet med Think.dk er altså blot en del af en større kage, forklarer Åsmund. Målet er, at bæredygtighed skal gå som en rød tråd igennem alle events. Det kan give sig udslag i, at man f.eks. låner husets service fremfor at købe plastic, arbejder på at minimere skraldet eller dropper skinken i konference-sandwichen. Ligesom i det private liv er det afgørende at ændre konkrete vaner og handlinger. “Så det ikke kun bliver ved principperne”, medgiver han smågrinende.

Depot CPH, der hører under Nordic Community – en organisation til bekæmpelse af madspild – er en anden af de nye samarbejdspartnere. Deres ambition er at igangsætte både et café og – radio/podcastfællesskab i Kulturhuset. Første skridt er at undersøge, om der kan skabes vilkår, så en café kan overleve der? Gerne, om muligt, ved at inddrage civile. Dette er også afgørende i forhold til de planlagte kommende radioindspilningsfaciliteter. I den forbindelse pointerer Åsmund Bøje Kverneland, at kulturhuset ønsker at give forskellige grupperinger en stemme. Rammer og udstyr stilles velvilligt til rådighed, men derudover er der brug for ildsjæle. Som han siger: “Os fra kommunen er afhængige af aktivister”.

Kulturhuset Indre By er også stadig et hus for lokale københavnere

Åsmund fremhæver, at der fortsat vil være badminton, Nansensgadefest, juletræer og mødelokaler i huset. Ligesom de stadig arbejder på at blive et mere tydeligt og aktivt kulturhus for byens borgere, bl.a. foranlediget af borgerundersøgelsen fra 2017, hvor lokale beboere efterlyste et mere fællesskabsstyrkende og levende kulturhus. “Og det gør vi bedst sammen med alle de miljøer og foreninger, der kan skabe kultur sammen med os. Profilen skal altså skabes sammen med flere, både ildsjæle blandt borgere, fællesskaber, foreninger og lokaludvalget”, understreger Åsmund.

Tekst: R.P.A.

Foto: Fra Kulturhuset Indre Bys hjemmeside, anvendt med tilladelse.

Resonansens undersøger fortsat…

Kulturhusets nye tiltag er angiveligt sat i værk på baggrund af en længere, borgerinddragende forandringsproces (herunder ovenfor omtalte borgerundersøgelse) samt et samarbejde med bl.a. Teknik-og Miljøforvaltningen. Indre By Lokaludvalg er også blevet hørt, men har tydeligvis andre drømme for huset.

Følg med på resonansen.dk, hvor du snarest kan læse næste artikel i serien om vores kulturhus – et interview med Sara Bech Jakobsen, Kulturleder i DIT:KBH.

Tilbage til resonansens forside.