Bjarke har to kritiske spørgsmål til Kulturhusets nye profil

Over Pizzeria La Fiorita bor Bjarke Fredskild Pedersen. Han fatter ikke en brik af, hvad der foregår i vores lokale kulturhus. Især to spørgsmål optager ham: Hvorfor er det tilsyneladende blevet udlejet til en flok “glade amatører”? Og hvem har taget beslutningen? Redaktionen har mødt Bjarke og går hans kritik lidt på klingen.

“Åbent Kulturhus” står der på den lap papir, Bjarke smækker på cafébordet, på café Kabys, hvor vi mødes over en cappuccino. “Det var den, der startede det hele”, fortæller den lokale gymnasielærer. Lappen fandt han i sin brevkasse tilbage i august 2020. Af den videre tekst fremgår det, at aktørerne think.dk og Depot CPH er rykket ind i Kulturhuset Indre By og vil stå for fremtidige arrangementer. Det undrede Bjarke. Hidtil havde Kulturhuset da fungeret meget godt, med julefester, fællesspisning, legestue og teaterstykker målrettet lokale beboere. Så hvad var nu det for noget?

Bjarke bed sig fast. Undersøgte sagen. Kontaktede Lokaludvalget og rejste en række spørgsmål på deres udvalgsmøde i september 2020. “Og dér viste det sig, at Kulturhuset Indre Bys samarbejde med de to nye organisationer også kom bag på Lokaludvalget. De var lige så uforstående som jeg”.

Men hvad er egentlig problemet med, at det nu er think.dk, der står bag arrangementerne i kulturkalenderen?

“Der er to ting i det”, forklarer Bjarke Fredskild Pedersen: “Dels det formelle i forhold til beslutningen.  Hvis det er rigtigt, at Lokaludvalget og andre lokale aktører har været hørt og inddraget i udviklingsprocessen, som Sara Bech Jakobsen fra DIT:KBH påstår, hvorfor er det så ikke noteret nogen steder?, funderer Bjarke.

Et amatørforetagende 

Udover det formelle rumsterer også et andet spørgsmål. Bjarke forstår simpelthen ikke, hvorfor kommunen har udset sig netop think.dk som primær samarbejdspartner. “Det virker underligt, at man ikke har valgt nogle aktører med lidt mere erfaring i at drive kulturhus”. Den nye bæredygtigheds-profil er han imidlertid begejstret for. Men ikke uden en lille indvending: “Hvorfor så ikke fortsætte og udbygge de gode initiativer, der tidligere har været med ‘Repair-café’, byttehjørne mv. målrettet de lokale?”.

Ifølge Bjarke virker det som om, man helt har droppet at række ud efter de lokale og tage fat, hvor brugerundersøgelsen slap i 2017. Ellers et oplagt sted at starte, fremfører han. Og tilføjer: ” Der er sikkert mange, der gerne vil medvirke.” Men hvad siger han til kommunens argumentet om, at think.dk tager ejerskab på en anden måde, end man kan forvente af mere eller mindre løst tilknyttede og tilfældige foreninger? Må man ikke også give dem, at de faktisk formår at fylde kalenderen med forskellige arrangementer, ovenikøbet i disse svære Corona-tider? Hvad er alternativet? Kunne han måske selv forestille sig at bidrage?

“Jeg er opmærskom på, at pilen også peger tilbage på mig selv og alle os andre, der bor i lokalområdet. Men jeg synes bare ikke, at vi er blevet inviteret indenfor. Og det må da kunne lade sig gøre for det team af fuldtidsansatte, der bl.a. står for Kulturhuset Indre By at åbne huset mere op for de lokale, bl.a. helt fysisk, så man føler sig velkommen og har lyst til at bruge det. Lige nu virker det som om think.dk fuldstændigt har overtaget det. Jeg ved godt, at de kun holder til i kontorlokalerne på første sal, men prøv bare at se caféen, den ser jo helt anderledes ud nu. På den anden side kan man ikke fortænke de nye samarbejdspartnere i, at de benytter muligheden for at bruge huset i deres egen interesse. Så kritikken lander hos kommunen”, fastholder Bjarke Fredskild Pedersen.

En mudret proces avler konspirationer

Om ikke andet er Bjarke og Lokaludvalgets kritik nu tilsyneladende blevet hørt af Sara Bech Jakobsen fra DIT:KBH. I hvert fald har hun sat Bjarke til stævne i arnestedet, Kulturhuset Indre By, hvor Bjarke vil forholde hende sine kritikpunkter: “Det her med at få undersøgt om den formelle proces er gået ordentligt for sig, synes jeg er vigtigt, så der vil jeg spørge ind til dokumentation, når vi mødes”, pointerer Bjarke. “Hvis man begynder at få fornemmelsen af, at tingene ikke er gået efter bogen, så avler det jo modstand og sætter kimen til konspirationsteorier”. En pointe han uddyber med følgende eksempel: “Det har sikkert ikke noget på sig, men jeg har eksempelvis læst mig frem til, at Martin Kæstel Nielsen (en af udviklerne af think.dk, red.) tidligere har udført arbejdsopgaver for Alternativet, selv samme parti som Kultur – og Fritidsborgmesteren repræsenterer.” Og så kan man jo selv følge tankerækken til dørs. Indtil det forhåbentlig snart fremstår mere klart, hvem der egentlig blev inddraget og i sidste ende tog beslutningen om Kulturhusets radikalt nye vej.

Følg med på resonansen.dk, hvor du også kan læse tidligere artikler om forandringsprocessen i Kulturhuset, bl.a. interviewet med Sara Bech Jakobsen, DIT:KBH og Åsmund Boye Kverneland, leder af Kulturhuset Indre By.

Tekst og foto: R.P.A.

Fotos: R.P.A og O.M.B.

 

Tilbage til resonansens forside.